ACTIVITATS 4t


MATEMÀTIQUES

RAONAMENT LÒGIC I CÀLCUL MENTAL

Razonamiento lógico


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/jeromate/jclic/jeromate.jclic.zip&lang=eu&title=Jerogl%EDfics+matem%E0tics


Aquest és una mica més complicat
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
Previsualitza


https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/problemas/pesapensando1.swf

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/logicos/pesapensando2.swfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/varios/razonando.swf
Previsualitza

Molts exercicis variats sobre resolució de problemes, mesura , numeració...
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria/menuppal.html

http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/students/Addle.asp

http://www.transum.org/Tables/Expedite.asp?Level=0

GEOMETRIA

http://gmprimaria4.blogspot.com.es/search/label/Geometria

NUMERALS

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/17884/numerals__diana.htm


JOCS OPERACIONS BÀSIQUES

http://www.arcademics.com/

http://www.transum.org/Maths/Activity/Beat_The_Clock/

http://www.transum.org/Software/SW/Starter_of_the_day/Students/Broken_Calculator.asp

MULTIPLICACIONS

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/juegos-jcyl/multiplicar-parar


NÚMEROS ROMANS

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U01/02.htm

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mat_ud2_ai01/frame_prim.swf

NÚMEROS DECIMALS

 http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Mat_cas_ud2_196/frame_prim.swf 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u08_101_4_rectaNumerica.swf

 http://nrich.maths.org/content/01/02/game1/MatchingCardsFrac.swf


FRACCIONS

http://www.genmagic.org/mates1/fraccio_cas.swf  Pàgina molt senzilla per representar en fracció els esquemes que van apareixent

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-04-fracciones  Una mica més difícil , a on pots treballar les fraccions equivalents, comparar fraccions , resoldre problemes i jugar....


http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/fraccionesej10_p.html  I finalment una pàgina web , a on hi ha deu activitats molt interessants per refermar el concepte de fracció.

MÉS FRACCIONS.

Aquí podem treballar les fraccions

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/melvins-make-match/

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Mat_ud6_comparar_fracciones/frame_prim.swf

 http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mate_cas_ud4_fra_equiv175/frame_prim.swf

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud4_Resuelve_problemas/frame_prim.swf

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1133900859265&idContent=20742&locale=es_ES&textOnly=false

https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html

http://nrich.maths.org/content/01/02/game1/MatchingCardsFrac.swf

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/melvins-make-match/

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/thirteen-ways-looking-half/COMPRENSIÓ LECTORA

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lectures01_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=tr

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lectures02_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=tr

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lectures03_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=tr

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA EN CATALÀ

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/fichasdejos%C3%A9boo.normasvariadasconim%C3%A1gene


ANEM A TREBALLAR LA LECTURA EFICAÇ

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/llenguaquart/descripcio.swf

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/llenguaquart/mots.swf


AGILITAT LECTORA / COMPRENSIÓ LECTORA EN CASTELLÀ

http://www.cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/primaria.htm

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipchanopinheiro/system/files/velocidad1.swf

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/castella/comprension/comprension.htm


LLENGUA CATALANA

Primitives i Derivades


Camps Semantics

Camps Semantics 2

Prefixos 

Augmentatius

Frases fetes 1

Frases fetes 2

Frases fetes 3

Frases fetes 4

C_QU_G _U

ORTOGRAFIA B I V EN CATALÀ

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm   En aquest enllaç de l'Edu365 trobaràs diferents nivells de dificultat per treballar la b i la v. També tens opció de treballar altres aspectes de l'ortografia.

http://www.smsofiavalencia.es/rdi/cuarto/llengua/datos/rdi/U06/04.htm

http://www.smsofiavalencia.es/rdi/tercero/llengua/datos/rdi/U08/03.htm

http://www.lapobladelduc.org/curs/bv.htm

POSSESSIUS

http://www.editorialteide.es/elearning/Motor8.swf?IdJuego=1587&IdJuegoContenedor

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1587&IdTipoJuego=8

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/819076/determinants_possessius.htmCASTELLÀ

Comprensión lectora con audio

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada2.html

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/Lengua5EP_los_sinonimos/frame_prim.swf

Campos Semánticos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Campos%20semanticos/contenido/lc012_oa01_es/index.html

Las sílabas

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate2/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../sd17/sd17_oa05/&maxScore=4&titleODE=.:%20Estudio%20de%20la%20s%EDlaba%20:.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/lc014_oa01_es/index.html

El uso de la mayúscula

LA H EN CASTELLÀ

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html

http://www.vedoque.com/juegos/naves-ortografia-h.swf?idioma=es
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada