Passa al contingut principal

Com podeu ajudar els vostres fills des de casa?


-         Revisant agenda i carpeta.
-         Fent un seguiment de si agafen el material per portar a l’escola.. Cal tenir l’horari en un lloc ben visible.
-         Ajudant-los o supervisar la motxilla la nit abans.
-         Orientant-los en les seves feines. No fer- les! 
-         Ajudant-los a assolir un bon hàbit de lectura.
-         Ajudant-los a organitzar el seu temps ( activitats, deures, tele, lectura, jocs…) i ajudant-los a respectar-lo.
-         Revisant tant  els seus hàbits d’estudi de controls com els seus habits de treball.
-         Procurant que el temps d’estudi sigui diari, a la mateixa hora i en un espai adequat.
-         Comunicant qualsevol canvi que pugui afectar el rendiment escolar o la part afectiva.
-         Somrient però exigint ( afectivitat però exigència).
-         Ensenyant-los a superar obstacles i fent-los veure que tot acte té conseqüències, siguin  positives o no.
 

Comentaris