Passa al contingut principal

CAMPS SEMÀNTICS

Us deixem alguns exercicis per practicar en castellà i en català.

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1499&IdTipoJuego=1
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_3_PF/micalet3_u1_pag10_2.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Campos%20semanticos/contenido/lc012_oa01_es/index.html

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_3_PF/micalet3_u01_pag10-3.

Comentaris